دامنه نوسان

یکی از قوانین اصلی بازار سرمایه که برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی و بیش از اندازه قیمت‌ها وضع شده است، دامنه نوسان قیمت است. دامنه نوسان، میزان انحراف مجاز قیمت را با توجه به قیمت پایانی روز قبل مشخص می‌کند و بر اساس آن، آستانه بالا و پایین مجاز قیمت‌ یک سهم طی روز معاملاتی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، دامنه نوسان ۵ درصد، به این معناست که قیمت‌ها می‌تواند نهایتا ۵ درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل، تغییر کند.