درآمد

دریافت پول یا ایجاد طلب بابت ارائه خدمات یا فروش کالا را درآمد می‌گویند. به عبارت دیگر، هنگامی که فرد یا شرکتی خدماتی را ارائه می‌کند یا کالایی را به مشتریان به فروش می‌رساند، پول یا دارایی دیگری را از آنان دریافت می‌کند و یا طلبی برای او ایجاد می‌شود که به آن درآمد می‌گویند. درآمد در واقع بهای خدمات انجام شده یا کالای فروش رفته است و تحت عنوان فروش نیز از آن یاد می‌شود. برای شناسایی سایر منابع درآمدی، از اصطلاحات دیگری مانند حق‌الزحمه خدمت حرفه‌ای، کارمزد، کرایه و درآمد بهره نیز استفاده می‌شود.