ریسک تورم

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است و در نتیجه به ریسک ناشی از افزایش نرخ تورم، ریسک تورم گفته می‌شود. ریسک تورم که به‌عنوان ریسک قدرت خرید یا ریسک کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه‌گذاری شده نیز شناخته می‌شود، همه اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می‌دهد ولی تأثیر آن بر اوراق بهادار با درآمد ثابت بیشتر از سهام شرکت‌هاست. از آنجا که در اثر بروز تورم، وام‌دهندگان برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید، نرخ بهره را افزایش می‌دهند؛ ریسک تورم و ریسک نرخ بهره با یکدیگر رابطه دارند.