ریسک سیاسی

ریسک سیاسی که به آن ریسک کشور نیز گفته می‌شود، ریسک ناشی از تاثیر تصمیمات دولت و نظام سیاسی کشور بر نظام اقتصادی است. هر چه بی‌ثباتی سیاسی بیشتر شود، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد که باعث افت بیشتر قیمت سهام آن‌ها خواهد شد. از جمله مواردی که منجر به افزایش ریسک سیاسی خواهد شد می‌توان به جنگ‌های داخلی و خارجی و تغییر دولت‌مردان مانند تغییر رئیس‌جمهور اشاره نمود.