ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک که به ریسک غیرقابل‌حذف یا ریسک بازار نیز معروف است، ریسک مربوط به کل بازار سرمایه است. ریسک سیستماتیک غیر‌قابل اجتناب بوده و نمی‌توان با استفاده از روش‌هایی مانند متنوع‌سازی پرتفوی آن را حذف کرد و در واقع، کنترل آن در اختیار سرمایه‌گذار نیست. ریسک‌های ناشی از تغییر نرخ تورم، تغییر نرخ ارز، سیاست‌های کلان اقتصادی و شرایط سیاسی، از جمله ریسک‌های سیستماتیک به شمار می‌روند.