ساتوشی (Satoshi)

کوچکترین واحد بیت کوین به افتخار خالق آن، ساتوشی ناکاموتو، «ساتوشی» نام‌گذاری شده است. اگر هر بیت کوین را به صد میلیون قسمت تقسیم کنیم، به هر کدام از این قسمت‌ها، ساتوشی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، هر ساتوشی، کوچکترین واحد بیت کوین و معادل یک صد میلیونیوم آن است.