سبدگردانی اختصاصی

انعقاد قرارداد سبدگردانی اختصاصی، یکی از روش‌های فعالیت غیر مستقیم در بازار سرمایه است. در این روش، نهاد سبدگردان که مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است، متناسب با ویژگی‌های سرمایه‌گذار، سبدی از دارایی‌ها را اختصاصا برای وی تشکیل داده و مدیریت می‌کند. تشکیل سبد اختصاصی توسط نهادهای سبدگردان نیز معمولا برای افراد با سرمایه‌های زیاد (چند میلیارد تومانی) انجام می‌شود.