سرقفلی

در حسابداری، سرقفلی (goodwill) به عنوان مازاد ارزش جاری یک واحد تجاری از مجموع دارایی‌های مشهود و نامشهود آن که قابل شناسایی است، تعریف می‌شود. در واقع سرقفلی دارایی نامشهود و ثابت یک شرکت است که به هنگام خرید این شرکت، خریدار باید مبلغی بیشتر از دارایی‌های واقعی براساس ارزش دفتری آن‌ها بپردازد. ارزش برند شرکت، مشتریان وفادار، حق کپی‌رایت و سایر مواردی این‌چنینی، نشان‌دهنده سرقفلی است.