سرمایه‌گذاری مستقیم

سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه به این معناست که شخص سرمایه‌گذار، خود اقدام به معامله انواع اوراق بهادار در بازار کند. در این روش، سرمایه‌گذار برای یک سرمایه‌گذاری موفق، باید نسبت به بازار سرمایه شناخت مناسبی داشته باشد و آموزش‌های کاملی در زمینه معاملات بازار سرمایه دیده باشد. به سرمایه‌گذارانی که نمی‌توانند در این حوزه برای آموزش خود زمان کافی صرف کنند و یا علاقه‌ای به این کار ندارند، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم پیشنهاد می‌شود.