سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه به این معناست که به‌جای خود سرمایه‌گذار، متخصصین سرمایه‌گذاری برای فرآیند‌های معاملاتی وی اقدام کنند. در این روش سرمایه‌گذاری برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار به دانش زیادی از بازار سرمایه نیاز ندارد. از جمله روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم می‌توان به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا استفاده از خدمات سبدگردانی اشاره نمود.