سفته بازی

انجام معاملات پرریسک با هدف کسب سود از نوسان قیمت یک دارایی را سفته بازی (Speculation) گویند. سفته بازی که گاهی به آن نوسان‌گیری هم گفته می‌شود را می‌توان در مقابل سرمایه گذاری قرار داد و می‌توان آن‌ها را با توجه به معیارهایی مانند افق زمانی تصمیم‌گیری و میزان ریسکی که برای انجام معاملات می‌پذیرند، با یکدیگر مقایسه کرد. فعالیت‌های سفته بازی در حد متعادل، به تعدیل عرضه و تقاضای بازار کمک می‌کند و در طرف مقابل، شکل افراطی سفته بازی موجب ایجاد حباب‌های قیمتی و نوسانات شدید قیمت‌ها شده و به مکانیزم‌های بازار آسیب می‌زند.