سهامی خاص و سهامی عام

به طور کلی در ایران، واحدهای تجاری در ۷ نوع دسته‌بندی می‌شوند. یکی از این ۷ نوع «شرکت‌های سهامی» نام دارد. شرکت‌های سهامی، در واقع شرکت‌هایی هستند که دارایی آن‌ها به تعدادی بخش به نام «سهم» تقسیم شده است. هر سهم شرکت دارای ارزش مشخصی بوده و هر فرد متناسب با تعداد سهم‌های خود، مالک آن شرکت است.

شرکت‌های سهامی خود به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

شرکت سهامی خاص: تمامی سرمایه این گونه شرکت‌ها توسط موسسین اولیه و در هنگام راه‌اندازی شرکت تامین می‌شود. سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معامله نمی‌شود بلکه نقل و انتقال آن، مشروط به موافقت مدیران است.
شرکت سهامی عام: قسمتی از سرمایه‌ی این گونه شرکت‌ها توسط موسسین و بخشی دیگر توسط فروش سهام به افرادی غیر تأمین می‌شود. لازم به ذکر است که سهام این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معامله می‌گردد.