سود انباشته

سود انباشته قسمتی از سود شرکت‌هاست که برای اهدافی مانند تحقیق و توسعه، خرید تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه‌گذاری مجدد، در شرکت ذخیره شده و بین سهامداران توزیع نمی‌شود. سود انباشته در ستون سمت چپ ترازنامه و در قسمت حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرد. چنانچه میزان سود انباشته شرکت مناسب باشد، شرکت می‌تواند از محل سود انباشته افزایش سرمایه بدهد. در این شرایط، به سهامداران سهام جایزه تعلق می‌گیرد.