سود سرمایه‌ای

سود سرمایه‌ای (Capital Gain) سودی است که از فروش یک دارایی به قیمتی بیشتر از قیمت خرید آن به دست می‌آید. این سود تنها زمانی محقق می‌شود که دارایی فروخته شود. از نظر مدت زمان نگهداری دارایی، سود سرمایه‌ای به دو نوع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوتاه مدت (حداکثر یک سال) و بلند مدت (بیشتر از یک سال) تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌