شاخص فلاکت

شاخص فلاکت یک شاخص اقتصادی است که توسط یک اقتصاددان به نام آرتور اوکان ایجاد شده است. شاخص فلاکت به طور پیش‌فرض برابر با مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی است. به این ترتیب هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد، میزان رنجی که متوسط شهروندان می‌برند بیشتر خواهد بود. تغییرات شاخص فلاکت به عنوان ابزاری برای سنجش سلامت کلی اقتصاد یک کشور یا اقتصاد جهانی در نظر گرفته می‌شود. شاخص فلاکت در گذر زمان تغییراتی در محاسبه داشته است اما به طور کلی بر مبنای نرخ بیکاری و تورم محاسبه می‌شود.