شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ، تغییرات سطح عمومی قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ بورسی را نشان می‌دهد. این۳۰ شرکت از بین ۱۰۰ شرکت بزرگ بورس تهران انتخاب می‌شوند. در فرآیند انتخاب این شرکت‌ها باید حداقل ۳ ماه از پذیرش و معامله آن‌ها در بورس سپری شده باشد. همچنین ارزش ماهانه معاملات آن‌ها در ۶ ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد میانگین ارزش ماهانه معاملات ۱۰۰ شرکت بزرگ در همان دوره باشد.