شبه پول

به مجموع سپرده‌های مدت‌دار و سپرده‌های پس انداز مردم نزد بانک‌ها که نسبت به اسکناس و مسکوک درجه نقدشوندگی پایین‌تری دارند، شبه پول گفته می‌شود. شبه پول، نزدیک‌ترین جانشین برای پول است که مهم‌ترین خصوصیت آن، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است. چرا که دارندگان آن‌ها، حداقل برای مدت کوتاهی از خرج کردن و استفاده از آن منصرف شده‌اند.