شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه‌ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم چنین شرکت‌هایی باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود. در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. علاوه بر این، اسم شرکت‌های با مسئولیت محدود نباید شامل اسم هیچ یک از شرکا باشد. در غیر این صورت، شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.