شرکت تامین سرمایه

در ایران، شرکت‌های تامین سرمایه کارکردی مشابه با بانک‌های سرمایه‌گذاری (Investment Bank) دنیا دارند. شرکت‌های تامین سرمایه یکی از انواع نهادهای مالی هستند که در بازار سرمایه ایران حضور دارند و نقش اصلی آن‌ها این است که به شرکت‌هایی که به منابع مالی نیاز دارند، کمک کنند تا سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. از جمله فعالیت‌های شرکت‌های تامین سرمایه می‌توان به پذیره‌نویسی و توزیع اوراق بهادار جدید و تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی اوراق بهادار و مشاوره در مواردی مانند انتشار اوراق بهادار، ساختار مالی شرکت‌ها و نحوه تأمین مالی آن‌ها اشاره کرد.