شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که با اسمی مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت تضامنی برای بازپرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود. هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این موضوع منعقد شده باشد، در مقابل اشخاص ثالت و طلبکاران شرکت بی اعتبار خواهد بود. در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت، شامل اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» قید شود.