شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام، شرکتی بازرگانی است (هر چند ممکن است موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌ آن به سهام تقسیم شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام تحت مالکیت آنهاست. در این گونه شرکت‌ها، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.