شکست بازار

شکست بازار (Market Failure) یک اصطلاح اقتصادی و به معنای حاکم شدن شرایطی بر بازار است که در آن، میزان تقاضای مصرف کنندگان با میزان عرضه تولیدکنندگان برابری ندارد و کارایی بازار دچار مشکل می‌شود. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که برخی از عوامل اقتصادی ایده‌آل، دچار ضعف شده و در نتیجه، تعادل عرضه و تقاضا از بین می‌رود. نابرابری توزیعی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و انحصار در ارائه کالا و خدمات، از جمله مواردی است که کارایی بازار را تحت تاثیر قرار داده و می‌تواند منجر به شکست بازار شود.