صندوق سرمایه گذاری در سهام

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری در سهام است. بخش زیادی از دارایی‌هایی این نوع از صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف تخصیص پیدا می‌کند. از همین رو، ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بالا است. از طرف دیگر، انتظار می‌رود که این نوع صندوق‌ها در طولانی‌مدت و با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه، بازدهی بیشتری نسبت به سایر صندوق‌ها نیز ایجاد کنند.