صندوق سرمایه گذاری در طلا

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری در طلا است. بخش زیادی از دارایی‌هایی این نوع از صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر سکه طلا تخصیص پیدا می‌کند. از همین رو، ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بالا است. از طرف دیگر، بازدهی این نوع از صندوق‌ها نزدیک به بازدهی سرمایه‌گذاری مستقیم در سکه طلا در نظر گرفته می‌شود.