صندوق صندوق‌ها

«صندوق صندوق‌ها»، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و… سرمایه‌گذاری می‌کند. مدیران صندوق صندوق‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام و سایر اوراق بهادار، در گروهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هر یک استراتژی و مدیریت حرفه‌ای به خود را دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در واقع هدف از تاسیس صندوق صندوق‌ها، دستیابی به سطوح بالاتر تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری است.