قیمت سر به سر

قیمت سر به سر نشان‌دهنده قیمتی است که اگر یک دارایی در آن قیمت به فروش برسد، سود و زیان حاصل صفر خواهد بود. قیمت سر به سر یک ورقه بهادار بر اساس میانگین قیمت خرید آن و کارمزدهای مربوط به خرید و فروش آن محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال فرض کنید میانگین قیمت خرید یک سهم ۸۰۰۰ ریال و کارمزد خرید و فروش به ترتیب ۰.۰۰۳۷۱۲ و ۰.۰۰۸۸ ارزش معامله باشد، در این شرایط قیمت سر به سر حدود ۸۱۰۱ ریال خواهد بود.