مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (Value Added Tax) که به اختصار VAD نامیده می‌شود، یکی از انواع مالیات‌های غیر مستقیم است که بر ارزش افزوده ایجاد شده طی هر مرحله از فرآیند تولید یا ارائه خدمات وضع می‌شود. خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید مالیات بر ارزش افزوده آن را به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات نیز باید این پول را در دوره‌های زمانی مشخصی به دولت پرداخت کند.