متولی صندوق سرمایه گذاری

برای تشکیل و اداره یک صندوق سرمایه گذاری، چند رکن مهم در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده تا به کمک آن‌ها، شرایط اجرایی و نظارتی لازم جهت عملکرد مطلوب صندوق فراهم شود. متولی، یکی از ارکان نظارتی صندوق‌ است که توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود و می‌تواند به عنوان نماینده و وکیل سرمایه‌گذاران برای اقامه هرگونه دعوی کیفری علیه صندوق ایفای نقش کند. از دیگر وظایف مهم متولی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پیشنهاد حسابرس به مجمع صندوق‌
  •  تأیید حساب‌های بانکی افتتاح‌ شده توسط مدیر برای صندوق‌
  • نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن نقدشوندگی