مجمع عمومی موسس

یکی از مجامع عمومی شرکت‌ها، مجمع عمومی موسس است. مجمع عمومی موسس از موسسین و سهامداران اولیه‌ای شرکت‌های سهامی عام تشکیل می‌‌شود که در جریان ایجاد شرکت در شرف تاسیس حاضر بوده‌اند. این مجمع صلاحیت انتخاب اولین مدیران، بازرسان و تصویب یا اصلاح طرح اساس‌نامه و انتخاب روزنامه رسمی را دارد. در مجمع عمومی موسس حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند، ضروری است.