معاملات الگوریتمی

یک الگوریتم، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای انجام یک کار مشخص است. معاملات الگوریتمی نیز در واقع انجام معامله بر اساس الگوریتم‌های از قبل تعیین شده است که به صورت خودکار یا نیمه خودکار و توسط رایانه انجام می‌شود. از جمله مزایای معاملات الگوریتمی می‌توان به عدم دخالت عواطف و احساسات انسانی در انجام معاملات، صرفه‌جویی در زمان و عدم وجود ریسک ثبت سفارش اشتباه اشاره کرد. در حالت کلی، الگوریتم‌هایی که در معاملات الگوریتمی مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان به سه دسته الگوریتم‌های اثر محور، هزینه محور و فرصت یاب تقسیم کرد.