معاملات بلوکی

خرید و فروش یکجای حجم زیادی از سهام یک شرکت را معاملات بلوکی می‌نامند. معاملات بلوکی مطابق با ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شوند و یک شرایط حداقلی از نظر ارزش و حجم معامله برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. معاملات بلوکی در نمادی مجزا از معاملات بازار عادی انجام می‌شوند و در محاسبه قیمت پایانی و شاخص‌ها نیز تاثیری ندارند. کنار نمادهایی که برای آن‌ها معاملات بلوکی انجام شده است، عدد ۲ قرار می‌گیرد.