معاملات عمده

معاملات عمده، به معاملاتی گفته می‌شود که در آن حجم بالایی از سهام  شرکت خرید و فروش می‌شود و معمولا قیمت آن بالاتر از تابلوی سهم است. در این نوع معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. معاملات عمده به ۳ روش انجام می‌شوند. 

  • معاملات عمده غیرمدیریتی که افراد امکان انتخاب اعضای هیئت مدیره را ندارند.
  • معاملات عمده مدیریتی غیرکنترلی که افراد امکان انتخاب حداقل یک عضو از هیئت‌مدیره را دارند اما نمی‌توانند مدیرعامل را انتخاب کنند.
  • معاملات عمده مدیریتی کنترلی که افراد امکان انتخاب اعضای هیئت‌مدیره  و حتی مدیرعامل را دارند.