نرخ بهره

نرخ بهره هزینه استفاده از پول برای یک مدت مشخص است. به دلایلی از جمله تورم، پول ارزش زمانی دارد؛ یعنی مقدار مشخصی پول در زمان حال ممکن است ارزش بیشتری نسبت به همان مقدار پول در آینده داشته باشد. بر همین اساس، نرخ بهره، نرخی است که وام‌دهنده با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پولی که امروز وام داده است و در آینده باز پس می‌گیرد، از وام‌گیرنده دریافت می‌کند. این در حالی است که وام‌دهنده می‌توانست پول خود را در موقعیت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده و از آن منتفع شود.