نرخ سود بانکی

به مقدار سودی که بانک‌ها به انواع سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، نرخ سود بانکی گفته می‌شود. نرخ سود بانکی که از جمله شاخص‌های تاثیرگذار بر اقتصاد یک کشور است، در ایران توسط بانک مرکزی تعیین و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. از آنجایی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها تقریبا بدون ریسک است، به نرخ سود بانکی، “نرخ بهره بدون ریسک” نیز گفته می‌شود. نرخ بهره بدون ریسک در محاسبات مالی و ارزیابی پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.