نسبت بدهی

نسبت بدهی یا debt ratio یکی از نسبت‌های اهرم مالی است که اهمیت و تاثیر بدهی‌های طولانی مدت و جاری را در  دارایی‌های شرکت نشان می‌­دهد. به عبارت ساده نشان‌ می‌دهد چه مقدار از دارایی‌های شرکت توسط اشخاصی غیر از صاحبان سهام و از محل بدهی، تامین‌ شده است. برای محاسبه این نسبت می‌بایست مجموع بدهی‌ها را بر مجموع دارایی‌ها تقسیم نمود. اگر این نسبت بیشتر از یک باشد نشان‌ می‌دهد که بدهی‌های شرکت از دارایی‌ها آن بیشتر است و بالعکس. نسبت بدهی می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا درجه ریسک و سلامت مالی شرکت‌های مختلف را بسنجد.