نسبت P/E

نسبت قیمت به درآمد هر سهم (Price to Earnings per Share) که به اختصار به آن P/E گفته می‌شود، یکی از نسبت‌های مالی پر‌کاربرد است که بسیاری از معامله‌گران از آن به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان ارزش سهام شرکت‌های مختلف استفاده می‌کنند. البته استفاده از این نسبت به صورت مستقل چندان مرسوم نیست و معمولا سرمایه‌گذاران از مقایسه نسبت P/E شرکت با همین نسبت در صنعتی که شرکت در آن فعال است، ارزیابی خود را انجام می‌دهند. 

برای محاسبه این نسبت باید قیمت هر سهم شرکت (Price) را بر میزان درآمد آن به ازای هر سهم (Earnings) تقسیم کرد. اگر در این نسبت از سود سال گذشته شرکت استفاده شود، اصطلاحا به آن P/E دنباله‌رو یا گذشته‌نگر گفته می‌شود و اگر از سود پیش‌بینی شده شرکت برای سال آینده استفاده شود، اصطلاحا به آن P/E پیشرو یا آینده‌نگر گفته می‌شود.