نقدینگی

در علم اقتصاد، به مجموع پول و شبه پولی که در اقتصاد یک کشور در جریان است، نقدینگی گفته می‌شود. پول، مجموع اسکناس و سکه‌های فلزی در دست مردم و انواع سپرده‌های جاری است که با صدور چک، وجه نقد آن قابل برداشت است. شبه پول نیز شامل انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار یک تا چند ساله است.