نقد شوندگی

میزان نقدشوندگی یک دارایی به این مفهوم است که با چه سرعتی می‌توان آن را به قیمت واقعی خود فروخت و آن را به پول نقد تبدیل کرد. در بازار سرمایه، هر چقدر خرید و فروش یک ورقه بهادار رونق بیشتری داشته باشد و در هر جلسه معاملاتی به دفعات بیشتری معامله شود، نقدشوندگی آن بیشتر خواهد بود.