نمودار تعدیل شده

نمودار تعدیل شده به نموداری گفته می‌شود که اثر شکاف‌های قیمتی ایجاد شده به واسطه افزایش سرمایه و یا تقسیم سود نقدی از آن حذف شده است. با توجه به این ویژگی، بسیاری از تحلیل‌گران، نمودارهای تعدیل‌شده را برای تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها مناسب می‌دانند. توجه به این نکته ضروری است که به دلیل عدم نمایش شکاف‌های قیمتی، این دسته از نمودار‌ها گزینه مناسبی برای بررسی تاریخچه سهم و شکاف‌های قیمتی آن در طول زمان نیستند.