نمودار تعدیل نشده

نمودار تعدیل نشده، به نموداری گفته می‌شود که علاوه بر عوامل قیمتی، دربرگیرنده عوامل بنیادی نیز هست. در این دسته از نمودارها علاوه بر نوسانات قیمت نماد، شکاف‌های قیمتی ایجاد شده در اثر افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی نیز همانگونه که اتفاق افتاده‌اند، نشان داده می‌شود. به علت وجود این شکاف‌‌های قیمتی، برخی از تحلیلگران، استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها را بر روی نمودارهای تعدیل نشده توصیه نمی‌کنند و از این نمودارها صرفا برای بررسی سقف‌های تاریخی و حساسیت‌های قیمت در طول زمان استفاده می‌کنند.