نمودار شمعی (کندل استیک)

نمودار شمعی یا کندل استیک یکی از انواع نمودارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. هر نمودار شمعی از تعدادی شمع تشکیل شده است. هر شمع نیز بیشترین قیمت، کمترین قیمت، قیمت بازشدن و قیمت بسته شدن یک نماد را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. معمولا اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت بازشدن باشد، بدنه شمع به رنگ سبز (یا به صورت توخالی) و اگر قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه شمع به رنگ قرمز (یا به صورت توپر) نمایش داده می‌شود.