نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای یکی از انواع نمودارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که رفتار قیمت یک ورقه بهادار را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. هر میله چهار قیمت باز شدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low) و بسته شدن (Close) را نشان می‌دهد. قیمت‌های باز شدن و بسته شدن به ترتیب با یک خط کوچک در سمت چپ و راست میله نمایش داده می‌شوند. ابتدا و انتهای هر میله نیز بیشترین و کمترین قیمت را نشان می‌دهد.