نهاد مالی

نهادهای مالی در واقع بنگاه‌هایی هستند که خدمات مربوط به دارایی‌های مالی را ارائه می‌کنند. در یک تقسم‌بندی کلی، نهادهای مالی بازار سرمایه به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

۱- نهادهای خودتنظیم‌گر(Self Regulatory Organization) ( مانند بورس اوراق بهادار، بورس کالا، و… )

۲- واسطه‌های بازار (Market Intermediator) ( مانند شرکت‌های کارگزاری، تامین سرمایه،  مشاور سرمایه‌گذاری، بازارگردانی و …)

۳- سایر فعالان بازار ( مانند موسسات رتبه بندی، پردازشگران یا فروشندگان اطلاعات مالی و …)