نوسان گیری

در بازار سرمایه ایران، به طور کلی، سود به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱. سودی که حاصل از تغییرات قیمت اوراق بهادار است.

۲. سودی که شرکت‌‌ها در انتهای سال مالی و بر اساس عملکرد سالانه خود، میان سهامداران شرکت توزیع می‌کنند. البته ممکن است شرکتی به دلیل عملکرد ضعیف، هیچ سودی به سهامداران خود پرداخت نکند.

به اشخاصی که از روش اول، یعنی کسب سود از بالا و پایین رفتن قیمت اوراق بهادار، سود کسب می‌کنند، اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند. مثلا تصور کنید سهمی را با قیمت ۱۰۰۰ خریداری کرده‌اید. پس از مدتی که قیمت سهم رشد کرده و به ۱۲۰۰ ریال رسید، تصمیم به فروش آن سهم می‌گیرید. در این حالت به روش کسب سود شما، اصطلاحا نوسان گیری گفته می‌شود.