واحد سرمایه گذاری

مجموعه دارایی‌های یک صندوق سرمایه گذاری به بخش‌های کوچکی تقسیم می‌شود که به هر کدام از این بخش‌ها، واحد یا یونیت سرمایه گذاری گفته می‌شود. به عبارت دیگر، به کوچک‌ترین جزء سرمایه گذاری در هر صندوق، واحد سرمایه گذاری گفته می‌شود. در واقع اگر صندوق سرمایه گذاری را یک ساختمان در نظر بگیریم، هر واحد از صندوق یک آجر از این ساختمان لحاظ می‌شود. حداقل سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در صندوق‌ها در امیدنامه آن‌ها مشخص می‌شود و در صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال، معمولا به اندازه خرید یک واحد سرمایه گذاری از آن‌هاست. در صندوق های قابل معامله نیز به اندازه حداقل ارزش سفارش خرید قابل ارسال از طریق سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری‌هاست.