پذیره نویسی

پذیره‌نویسی به معنای تعهد به انجام کار و یا تعهد به پرداخت وجه است و با اهداف مختلفی انجام می‌شود. پذیره نویسی با هدف تامین مالی برای تاسیس یک شرکت، پذیره نویسی و فروش واحدهای صندوق‌های قابل معامله، پذیره نویسی و فروش حق تقدم استفاده نشده، از جمله موارد رایج در بازار سرمایه است که اصطلاح پذیره نویسی برای آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرآیند پذیره نویسی معمولا طی یک بازه زمانی چند روزه و تا فروش کلیه واحدهای قابل پذیره نویسی ادامه می‌یابد.