پرتفوی سپرده گذاری

پرتفوی سپرده گذاری هر شخص در هر کارگزاری نشان‌دهنده اوراق بهاداری است که او مالک آن‌ها بوده و آن کارگزاری، کارگزار ناظر آن اوراق بهادار است. پرتفوی سپرده گذاری به‌صورت روزانه از طرف شرکت سپرده گذاری مرکزی به‌روزرسانی می‌شود.

  • هر شخصی می‌تواند از طریق چند کارگزاری در بازار سرمایه فعالیت کند. با این حال هر نماد را فقط می‌تواند از طریق کارگزار ناظر همان نماد به فروش برساند.

  • برای اطلاع از دارایی تحت مالکیت خود و همچنین شناسایی كارگزار ناظر هر یک از آن‌ها، به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.com مراجعه کنید.

  • لازم به ذکر است که شما می‌توانید كارگزار ناظر هر سهم خود را تغییر دهید. برای آشنایی با روش انجام این کار، روی لینک زیر کلیک کنید.

«روش تغییر کارگزار ناظر»