پولبک

پولبک (Pullback) در لغت به معنای عقب برگشتن یا بازگشت است. در نمودارهای قیمتی سهام در تحلیل تکنیکال، برخی از مواقع حالتی را مشاهده می‌کنیم که مدتی پس از شکسته شدن سطوح مهم قیمتی مانند حمایت یا مقاومت، قیمت مجددا به آن سطح برمی‌گردد و سپس مسیر خود را ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت دقیقا به سطح شکسته شده یا اندکی قبل از آن یا اندکی بعد از آن بر می‌گردد، پولبک‌ها به سه نوع پولبک عادی، پولبک خارجی و پولبک داخلی تقسیم می‌شوند.