کانسلیم (CANSLIM)

استراتژی معاملاتی کانسلیم (CANSLIM)، روشی برای تحلیل روند قیمت یک سهم است. عبارت CANSLIM، از کنار هم قرار دادن حروف ابتدایی کلمات زیر ساخته شده است:

C- درآمدهای جاری هر سهم (Current earnings)

A- درآمدهای سالانه (Annual earnings)

N- محصول یا خدمت جدید (New product or service)

S- عرضه و تقاضا (Supply and demand)

L- پیش‌رو یا پس‌رو ( Leader or laggard)

I- حمایت‌های نهادی (Institutional sponsorship)

M- جهت بازار (Market direction)

در واقع با بررسی موارد فوق می‌توان سهام مناسب بازار را انتخاب کرد.