کد به کد کردن

 کد به کد کردن، به معنای جابه‌جایی حجمی زیاد و نامتعارف از سهام یک شرکت بین کدها در یک بازه زمانی کوتاه است.  منظور از کد، کد معاملاتی شخص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سرمایه است.

کد به کد کردن با انجام تعداد زیادی معامله در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق می‌افت و ممکن است نشانی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در قیمت سهم باشد. برای کد به کد کردن می‌توان چهار حالت کد به کد از حقیقی به حقیقی،  از حقیقی به حقوقی، از حقوقی به حقیقی و از حقوقی به حقوقی را در نظر گرفت.